ภาพกิจกรรมการทำ work shop การจัดทำ core competency

ของ มธ.(ส่วนหนึ่งของข้อมูลนำไปใช้สร้างวัมนธรรมองค์กรของ มธ.)