ติดต่อเรา (Contact Us)

hr  ที่อยู่ : กองทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี

              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

              99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง

              อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

address  เบอร์โทรศัพท์ : 02-5644446 ต่อ 1871, 1898, 1892

tell  อีเมล :

               

email  เว็บไซต์ : กองทรัพยากรมนุษย์ มธ.
สอบถามเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ